MajklCraft.eu
Members Online: 122
Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rules

📑

| CZ

» Je zakázano dělat reklamu na jiný server, kromě serverů spadajícich pod MajklCraft.eu, nebo jehož vlastníka "conterstrike"/"Majklnew".

» Je zakázano trollit a žebrat o práva, věci a podobně. Požádat, nebo se optat o věci je v pohodě, ale ať to nepřesahuje meze spamu, nebo otravování hráčů.

» Je zakázano podvádět, používat X-Ray, či jiné módy, které tě zvýhodňují nad ostatnými hráči. 

» Je zakázano griefovat, nebo jakkoliv okrádat hráče.

» Je zakázano urážet hráče, nebo členy Admin Teamu.

» Je zakázano se rasisticky, sexisticky, misogynisticky, xenofóbně, nebo jakkoliv jinak vyjádřovat v rozporu so zákonmi Slovenské, nebo České republiky a morálnymi zásadami.

» Je zakázano se vydávat za člena Admin Teamu, nebo jiného hráče.

» Je zakázano úmyslně lagovat server, nebo stavět multiblocky, či jiné struktury stylem, který zbytečně načíta více chunků a nebo způsobuje nadbytečnou zátěž serveru.

» Je zakázano spamovat, sextovat, nebo jakkoliv jinak se nevhodně účastnit konverzace.

» Je povoleno pouze 5 void minerů na bází, doporučuji si upgradovat void minery co nejdřív to jde a znížit jejich počet, je-li je to možné.

| EN

» Advertising other servers, except those affiliated with MajklCraft.eu or its owner "conterstrike"/"Majklnew," is prohibited.

» Trolling and begging for rights, items, or similar things are not allowed. Asking or inquiring about items is fine, but it should not exceed the limits of spamming or bothering other players.

» Cheating, using X-Ray, or any other mods that give you an unfair advantage over other players is not allowed.

» Griefing or any form of player theft is prohibited.

» Insulting players or members of the Admin Team is not allowed.

» Expressing yourself in a racist, sexist, misogynistic, xenophobic, or any other inappropriate manner that contradicts the laws of Slovakia or the Czech Republic and moral principles is not allowed.

» Pretending to be a member of the Admin Team or another player is not allowed.

» Deliberately causing server lag or building multi-blocks or structures in a way that unnecessarily loads more chunks or burdens the server is prohibited.

» Spamming, sexting, or engaging in any other inappropriate behaviour during conversations is not allowed.

» You are allowed to have a maximum of 5 void miners per base. It is recommended to upgrade void miners as soon as possible and reduce their number if feasible.

Minecraft Serverlist