Pravidla a podmínky

Při registracií a navštívení webu souhlasíte, že budete respektovat týto podmínky. Je zakázano zvěřejnovat obsah, který je v rozporu zákony České a Slovenské republiky. Je zakázano urážet, ponižovat, nebo jakkoliv konat proti ostatným registrovaným. Je zakázano uvěřejnovat nevhodný obsah, nebo tkzv. Not Safe For Work obsah. Vlastník webu si vyhrazuje právo smazat, nebo pozastavit jakýkoliv účet při porušení podmínek. Podmínky se mohou kdykoliv změnit.

  By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.